3η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης “Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράταση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση