Δελτίο τύπου για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.