7η (έβδομη) Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»