4η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.-Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση