5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.