16η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”.