Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “COVID-19” στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας