Ενημερωτικό Σημείωμα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση