Λήξη καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Covid-19” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.