Έκδοση απόφασης Πρακτικού 8/7-10-2020 Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.