5ο Διεθνές Συνέδριο InnovationID, από το Hellinic Design Centre, διαδικτυκά στις 18 Νοεμβρίου 2020