Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω».