Παράταση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων.