Τροποποίηση Πρόσκλησης για τη Δράση Covid-19 της ΠΔΜ.-Παράταση υποβολής αιτήσεων