Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη Δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του Covid-19 του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.