Οδηγίες υλοποίησης έργων Δικαιούχων στη Δράση “Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” (Β’ κύκλος).