Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.