Συνέντευξη Γ.Δ. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για τη Δράση Covid-19 του ΕΠ/ΠΚΜ ΕΣΠΑ 2014-2020.