Σύντομη Περιγραφή

Περίληψη Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» 1.Στόχος Δράσης Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σύντομη Περιγραφή.