Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” για την Περιφέρεια Αττικής.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση