Ανακοίνωση για τον έλεγχο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής Δικαιούχων στις Δράσεις ”Ψηφιακό Άλμα” και ”Ψηφιακό Βήμα”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση