Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων -Α’ κύκλος”.