Έγκριση του Πρακτικού Νο 7/07.07.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση