8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Έργων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων (Β’ Κύκλος)».