Αποφάσεις ανάκλησης ενταγμένων πράξεων στις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα”.