Διευκρινίσεις σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών σε πράξεις-έργα που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση