7η τροποποίηση Πρόσκλησης, αποτελέσματα ενστάσεων, νέες εντάξεις έργων στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΚΜ, 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση