Αποφάσεις αποτελεσμάτων ενστάσεων,ανάκλησης πράξεων, και τροποποίησης ένταξης πράξεων στη Δράση ”ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.