Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξης στη Δράση «Ψηφιακό Αλμα».