8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας». Νέες Εντάξεις