Τι ισχύει για τους κανόνες σώρευσης για τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του COVID-19.