Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης της επένδυσης σε ποσοστό 100% από ορκωτούς.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση