Ανοίγει στις 20/05/2020 στις 12:00 το σύστημα υποβολών αιτήσεων στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ.