Προτάσεις -Παρατηρήσεις ΣΕΒΕ για το πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.