7η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων (νέες εντάξεις) στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».