10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (νέες εντάξεις έργων) στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω».