Διευκρινίσεις για την υποβολή δικαιολογητικών εκταμίευσης της ενίσχυσης στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.