11η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω».