Διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στη διάρκεια του COVID – 19.