Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση