Ορθή Επανάληψη Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και Απορρίψεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής, στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα».