Ημερίδα ΣΒΕ με θέμα « Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση, ως μοχλός βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης».