Αποδοχή Πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.