6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Νέες εντάξεις έργων.