Ανακοίνωση εκδήλωσης για τη Δράση ΕΣΠΑ “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της ΠΚΜ” του ΕΠ/ΠΚΜ την Πέμπτη 13-2-2020 στη Θεσ/νίκη.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση