Ανακοίνωση Εκδήλωσης παρουσίασης της Δράσης “Κουπόνια Καινότομίας για τις ΜΜΕ της ΠΚΜ” στο ΕΒΕΘ.