Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα στήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών “VentureGarden”.