Εκδήλωση «Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις» στο ΒΕΘ τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.