Ανακοίνωση Εκδήλωσης παρουσίασης της Δράσης “Κουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ στην ΠΚΜ” του ΕΠ/ΠΚΜ στις 5-2-2020 στο ΕΒΕΘ.