Δέκατη τρίτη (13η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»